Acte necesare pentru emiterea Certificatului de Urbanism

 

 1. Cerere-tip pentru emiterea certificatului de urbanism conform Ordinului nr. 839/2009, anexa 1, formular „F1”, întocmită de orice persoană fizică sau juridică interesată, care va cuprinde: elementele de identificare a solicitantului, elemente de identificare a imobilului, numărul cadastral şi numărul de carte funciară a imobilului, adresa şi scopul solicitării

  (se completeaza On-Line)

 2. Acte ale solicitantului: se ataşează copii după cărţi de identitate sau certificate de înregistrare (după caz), necesare inclusiv pentru întocmirea notei de plată.

  (se încarcă actele solicitantului, în format „.jpeg” sau „.pdf”)

 3. Extrasul de carte funciară pentru informare actualizat la zi: se solicită de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş (la ghişeu sau on-line la adresa https://epay.ancpi.ro/epay/SelectProd.action?prodId=1420).

  (se încarcă extrasul, în format „.jpeg” sau „.pdf”)

 4. Plan de încadrare în zonă (scara 1:5000): se solicită de la Primăria Municipiului Timişoara - Biroul Banca de Date Urbană (la ghişeu sau on-line la adresa formulare.primariatm.ro)

  (se încarcă planul, în format „.jpeg” sau „.pdf”)

 5. Plan de încadrare în zonă (scara 1:500): se solicită de la Primăria Municipiului Timişoara - Biroul Banca de Date Urbană (la ghişeu sau on-line la adresa formulare.primariatm.ro)

  (se încarcă planul, în format „.jpeg” sau „.pdf”)

 6. Plan topografic sau plan cadastral: se solicită de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş.

  (se încarcă planul, în format „.jpeg” sau „.pdf”)

 7. Chitanţă taxă emitere certificat de urbanism: Se plăteşte în funcţie de suprafaţa imobilului ce face obiectul certificatului de urbanism solicitat şi conform HCL nr. 459/2021:

  „Art. 474 alin. (1) Pentru eliberarea certificatului de urbanism:

  • a) până la 150 m² inclusiv – 5 lei
  • b) între 151 și 250 m² inclusiv – 6 lei
  • c) între 251 și 500 m² inclusiv – 7 lei
  • d) între 501 și 750 m² inclusiv – 9 lei
  • e) între 751 și 1.000 m² inclusiv – 13 lei
  • f) peste 1.000 m² – 16,00 + 0,01 lei/m² pentru fiecare m² care depășește suprafața de 1.000 m²“